รายชื่อคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย

Thai Health Tech Association Committees

จักร โก​ศัลย​วัตร​

จักร โก​ศัลย​วัตร​

ประธานสมาคม THTA

พงษ์ชัย เพชรสังหาร

พงษ์ชัย เพชรสังหาร

รองประธานสมาคม THTA

พิรญาณ์ ธำรงธีระกุล

พิรญาณ์ ธำรงธีระกุล

คณะกรรมการสมาคม THTA

ภาคภูมิ เพิ่มมงคล

ภาคภูมิ เพิ่มมงคล

คณะกรรมการสมาคม THTA

วลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล

วลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล

คณะกรรมการสมาคม THTA

มาลีพรรณ ผาสุพงษ์

มาลีพรรณ ผาสุพงษ์

เลขานุการสมาคม THTA

กะรัต ธนะบุญกอง

กะรัต ธนะบุญกอง

คณะกรรมการและการเงินสมาคม THTA

ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์

ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์

คณะกรรมการสมาคม THTA

จินต์ณิภา ปัญญาวุฒิไกร

จินต์ณิภา ปัญญาวุฒิไกร

คณะกรรมการสมาคม THTA

พงษธร โชติเกษมศรี

พงษธร โชติเกษมศรี

คณะกรรมการสมาคม THTA

เสฐียรพงศ์ จึงอุดมพร

เสฐียรพงศ์ จึงอุดมพร

คณะกรรมการสมาคม THTA

ภาคภูมิ เพิ่มมงคล

ภาคภูมิ เพิ่มมงคล

คณะกรรมการสมาคม THTA