ข้อมูลสำหรับติดต่อ

ติดต่อสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย THTA

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน พร้อมรายละเอียดที่ต้องการสอบถาม เพื่อให้สมาคมติดต่อกลับ ตามฟอร์มด้านล่างนี้

Thai Health Tech Trade Association

20/3 เลขที่ 88 อาคารเอพีนครินทร์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260