สมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย (THTA)

สมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย (THTA)

สมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย (THTA)

สมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย หรือ Thai Health Tech Association (THTA) การรวมตัวกันของกลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยีทางสาธารณสุขในประเทศไทย เพื่อที่จะยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราจึงเชื่อมั่นว่าการจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงระบบบสาธารณสุขให้ดีขึ้นได้นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมมือและเกื้อหนุนกัน จึงได้ก่อตั้งสมาคมเพื่อรวบรวมเหล่าผู้ประกอบการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพขึ้นมาช่วยกันพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย

ในปัจจุบันสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย หรือ THTA เป็นหนึ่งในสมาคมที่รวบรวมผู้ประกอบการ และนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้หากมีผู้สนใจเข้ามาร่วมพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย เรายังเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่อย่างต่อเนื่อง

พันธมิตร Thai Health Tech Association

รายชื่อพันธมิตรของสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย ประเทศไทย

พันธมิตรของสมาคมเฮลท์เทคไทย (THTA)
พันธมิตรของสมาคมเฮลท์เทคไทย (THTA)
พันธมิตรของสมาคมเฮลท์เทคไทย (THTA)
พันธมิตรของสมาคมเฮลท์เทคไทย (THTA)
พันธมิตรของสมาคมเฮลท์เทคไทย (THTA)
พันธมิตรของสมาคมเฮลท์เทคไทย (THTA)

ข่าวสารและสาระน่ารู้

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และสาระน่ารู้จากสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย

สมาชิก Thai Health Tech Association

รายชื่อสมาชิกสมาคมเฮลท์เทคไทย

MORDEE
Perceptra
Chiiwii
TrueHealth
pharmcare
Dietz
Suk Digital Care App
PharmaSafe
PharmaSee
ZeekDoc
อินดิสทิงท์
H Lab
welala
HD mall