Dietz

ปรึกษาสุขภาพทางไกล (Telehealth)

Dietz

Dietz ผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพยท์และสุขภาพ เปิด ระบบ HI / CI Telemedicine หรือ ระบบแพทย์ทางไกล ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในรูปแบบ Video Conference เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับวินิจฉัย ติดตามอาการ และตรวจโรค อย่างไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลา


Dietz

ได้เปิดระบบ HI / CI Telemedicine ให้โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศใช้งานฟรี ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยใช้งานมากกว่า 70,000 คน

  • ช่วยลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์
  • ดูแลคนไข้ได้มีประสิทธิภาพ
  • เบิกจ่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ 

จากภาวะการแพร่ระบาดของโควิดระลอก 5 ที่เพิ่มมากขึ้น กรมการแพทย์ได้ออกแนวทางการดูแลผู้ป่วย โดยเน้นการรักษาด้วย ระบบ Home Isolation หรือ Community Isolation สำหรับคนไข้อาการไม่รุนแรง ซึ่งการรักษาดังกล่าวจำเป็นต้องมีระบบในการดูแลผู้ป่วยแบบทางไกล หรือ Telemedicine ที่สามารถรองรับการใช้งานได้จำนวนมาก

Dietz.asia จึงเปิดให้โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศใช้งาน Telemedicine ฟรี เพื่อลดภาระงานด้านเอกสาร และมีเวลามาดูแลคนไข้ได้มากขึ้น โดย

Dietz Covid Tracker Telemedicine

ระบบจะช่วยแพทย์และพยาบาลในการจัดการข้อมูลคนไข้โควิดใน Home Isolation / Community Isolation ได้ง่ายขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของงาน ลดความเสี่ยงให้บุคลากร โดยใช้วิธีการพูดคุยและสื่อสารกับคนไข้ ด้วยแชท (Chat) กับวีดีโอคอล (VDO Call) ซึ่งพยาบาลไม่จำเป็นต้อง กรอกฟอร์มปรอท (จดอุณหภูมิ ความดัน ออกซิเจนในเลือดด้วยมือทุกๆ วันๆ ละ 2 ครั้ง เปลี่ยนเป็นคนไข้บันทึกเอง) และยังไม่ต้องกรอก nurse note (สอบถามอาการคนไข้ แล้วมาจดด้วยมือลงกระดาษ แล้วมาพิมพ์ลงคอม เปลี่ยนเป็นคนไข้บันทึกเอง) ช่วยลดเวลาตรงนี้ให้พยายาบาลเอาเวลาไปดูแล หรือ monitor คนไข้ได้มากขึ้น

เราได้ทำระบบให้พริ้นเอาไปทำเบิกสปสช.หรือกรมบัญชีกลางได้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Community Isolation คนไข้อยู่รวมกัน แนะนำให้สอนคนไข้ที่มีศักยภาพเป็นพี่เลี้ยง สอนคนไข้คนอื่นๆ จัดหาคอมพิวเตอร์กลางไว้ 1 เครื่องสำหรับผู้ป่วยรายงานสุขภาพของตนเอง 

เพราะเราเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล เนื่องจากระบบเดิม ๆ เช่น การสอบถามประวัติคนไข้ พยาบาลต้องมานั่งบันทึกข้อมูลด้วยมือ นั่งคีย์ข้อมูลลงคอม พยาบาลหน้างานกลุ่มนี้ จึงน่าสงสารและน่าเห็นใจที่สุด เราจึงมุ่งมั่นพยายามมาช่วยจุดนี้ครับ

มีโรงพยาบาลอีกกว่า 250 แห่งทั่วประเทศที่กำลังใช้ระบบนี้  และเราพยายามจะขยายการใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อที่จะพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงปรับตัวโดยการนำดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดภาระงานเอกสาร ที่สำคัญคือ เพื่อเพิ่มงานบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

เราทำด้วยแรงของทีมงานและพาร์ทเนอร์ แม้ว่าเราจะเหนื่อยในการขึ้นระบบ แต่แพทย์พยาบาลเหนื่อยมากกว่าเรา แต่มั่นใจว่าสิ่งที่ทำมันช่วยระบบสาธารณสุขได้จริงครับ


 

สนใจใช้งานระบบ Dietz HI / CI Telemedicine

ติดต่อได้ที่ [email protected]

 

บริการของ THTAที่เกี่ยวข้อง