THTA ร่วมจับมือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการแพทย์ ยกระดับสาธารณสุขไทย

THTA ร่วมจับมือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการแพทย์ ยกระดับสาธารณสุขไทย

04 ม.ค. 2565   ผู้เข้าชม 162

สมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย หรือ THAI HEALTH TECH (THTA) ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของเทคโนโลยีการแพทย์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก จึงได้นำเทคโนโลยีที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมา สนับสนุนนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสุขภาพ เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศไทยและระบบทางการแพทย์ให้มีเสถียรภาพมายิ่งขึ้น เช่น แอปพลิเคชันปรึกษาคุณหมอแบบออนไลน์ แอปพลิเคชัน AI วินิจฉัยชนิดยา ระบบช่วยเหลือการรักษาแบบ Home isolation ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ 

ซึ่ง THTA เป็นสตาร์ทอัพ ที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางสาธารณสุข โดยมีความต้องการที่จะส่งเสริมระบบสาธารณสุขของไทยให้มีประสิทธิภาพ ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ต่าง ๆ โดยดำเนินงานตามปณิธานของสมาคม ที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้สะดวกสบายและทุกคนสามารถเข้าถึงได้

แนวทางการดำเนินงานของสมาคม THAI HEALTH TECH (THTA) 


การดำเนินงานของ THTA ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ การติดตั้งระบบจัดการในโรงพยาบาล การใช้ AI เข้ามาช่วยในกระบวนการแพทย์ การพัฒนาเครือข่ายสถานพยาบาล ร้านขายยาตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่ง THTA นั้นได้รับความไว้วางใจและความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการ และนักพัฒนาเทคโนโลยีมากมาย ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของสมาคม 

 

สมาชิกที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม THAI HEALTH TECH (THTA)


ผู้ประกอบการและนักพัฒนาเทคโนโลยี ได้ร่วมมือกับ THTA ในฐานะสมาชิกของสมาคมเพื่อดำเนินงานร่วมกัน โดยในปัจจุบันมีหน่วยงานมากมายที่เป็นพันธมิตรกับสมาคมของเรา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สวทช. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ฯลฯ บริษัทเอกชนต่าง ๆ เช่น SCG , อภัยภูเบศวร

นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการเทคโนโลยีทางการแพทย์ทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ Service Search เช่น Doctor A to Z , Ucare  , Optimize ทางด้าน Personal Health เช่น Diamate ,Phamasafe ทางด้าน AI เช่น Phamasee,Perceptra และผู้ประกอบการทางด้านอื่น ๆ อีกมากมาย โดย THTA ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาคมที่รวบรวมผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์มากที่สุดแห่งหนึ่งในไทย

 

สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิกของสมาคม THAI HEALTH TECH (THTA)


THTA และสมาชิกต่างช่วยเหลือกันในฐานะพันธมิตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยสมาชิกที่เข้าร่วมกับทางสมาคมจะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้แก่

  • ข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีวงการแพทย์และสุขภาพ
  • สิทธิประโยชน์จากการสนับสนุนและความร่วมมือจากโครงการต่าง ๆ ของสมาคมที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น
  • การร่วมเจรจาต่อรองด้านธุรกิจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ
  • การเข้าร่วมงานเสวนาทางเฮลท์เทคของทางสมาคม
  • ส่วนลดในการออกนิทรรศการด้านสุขภาพของทางสมาคมหรือข้อมูล
  • สิทธิ์การขอยื่นข้อเสนอรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาจากภาครัฐที่สมาคมทำงานร่วมอยู่ เช่น NIA DEPA TCELS สวทช.

ปัจจุบันนี้ THTA ยังคงเปิดรับสมาชิกใหม่ ๆ ที่จะมาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุขของคนไทยไปด้วยกันกับเรา โดยหวังว่าในอนาคตเราจะสามารถพัฒนาระบบสาธารณสุขและยกระดับวงการแพทย์ของไทย ให้มีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำให้กับนานาประเทศได้


ข่าว/สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง

5 แอปพลิเคชัน คุยกับหมอออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้าน สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ชีวิต 4.0
04 ม.ค. 2565

5 แอปพลิเคชัน คุยกับหมอออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้าน สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ชีวิต 4.0

สาระน่ารู้